Index Hoofd Pagina:

Wij willen u van dienst zijn met deze service

Dataverlies is een van de meest vervelende gebeurtenissen als men met een pc, notebook of ander apparaat aan het werk is. Soms is het niet alleen vervelend, maar zelfs een regelrechte ramp. Wij zijn altijd op zoek om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en zijn daarom een samenwerking met Seagate aangegaan.

Zij hebben de expertise in huis om zelfs in de meest onmogelijke situaties bestanden van een harde schijf te redden. Een deel van de recovery͛s kunnen wij in onze vestiging doen.

Samenvatting van de service

Op het moment dat u uw harde schijf bij D.S.D aflevert, kunnen wij een diagnose uitvoeren om te bepalen of de schade fysiek of logisch is.

Als het om het laatste gaat, kunnen wij de recovery voor u bij D.S.D uitvoeren en uw data (of een deel ervan) op een door u geleverde gegevensdrager plaatsen.

Als het om fysieke schade gaat, kunnen wij de schijf voor u opsturen naar Seagate. De schijf zal hierbij in een laboratoriumopstelling op onderdeelniveau uit elkaar gehaald worden en in principe vernietigd worden na de recoverypoging.

Bij een geslaagde poging ontvangt u uw gegevens op een nieuwe gegevensdrager.

=====

Kosten

Hieronder een overzicht van de verschillende kosten.

Na de diagnose beslist u over een eventuele voortgang. Als uzelf of iemand anders al aan de harde schijf gesleuteld heeft, (Demontage, Montage).

brengt Seagate ook bij het mislukken van de recovery een bedrag in rekening om schade te dekken die gemanipuleerde harde schijven kunnen aanrichten aan hun apparatuur.

Als er niet eerder aan uw schijf gesleuteld is, hanteert Seagate een no-cure-no-pay-regeling.

Tegen een meerprijs kunt u uw harde schijf retour ontvangen, tenzij de harde schijf nog onder de garantie valt: dan zullen hier geen kosten aan verbonden worden.

=====

Handeling En Tarieven:

Diagnose door Data Service Direct (Gratis).

Logische recovery van dynamische harde schijf of SSD (no cure no pay) € 149.99

Logische recovery van flashgeheugen (no cure no pay) € 99.99

Fysieke recovery van dynamische harde schijf of SSD (no cure no pay) € 799.00

Fysieke recovery van flashgeheugen (no cure no pay) € 399.00

Re-assembleren oude schijf na fysieke recovery € 99.99

=====

Op een mislukte fysieke recovery door Seagate vanwege eerdere aangebrachte schade geldt een no return fee van € 450.-

=====

Afhandeling en betaling

Het contact tijdens al deze handelingen verloopt geheel via de D.S.D. Willem Wassink zal contact met u opnemen nadat de diagnose is gesteld en met u overleggen over de verdere afhandeling.

De kosten van zowel de (diagnose gratis)als de afhandeling dient u vooraf te betalen bij Willem Wassink. Indien de fysieke recovery van uw harde schijf mislukt, ontvangt u het bedrag al dan niet gedeeltelijk retour.

=====

Garanties van Seagate

Als u akkoord gaat met de kosten en afstand doet van uw huidige harde schijf zal Seagate haar technische middelen en recoveryprocedure beschikbaar stellen en zich inspannen om uw data te veilig te stellen.Na een succesvol recovery van uw bestanden zal Seagate deze opslaan op een passende nieuwe gegevensdrager en deze aan u doen toekomen.

Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Bij een mislukte fysieke recovery zult u in principe uw geld terugontvangen, tenzij Seagate kan aantonen dat u of iemand anders de harde schijf zelf heeft proberen te repareren.

In dat geval geldt de no return fee van 450,- Bij een gedeeltelijke recovery zal Seagate contact opnemen en bent u vrij om wel of niet akkoord te gaan met het afgesproken bedrag in ruil voor de gedeeltelijke recovery.

Voor het terugontvangen van uw oude harde schijf wordt een extra bedrag in rekening gebracht om de schijf opnieuw in elkaar te zetten en te versturen, tenzi uw harde schijf nog onder de garantie van de fabrikant valt.

Als u uw harde schijf niet terugontvangt, zal Seagate zorgdragen voor de volledige vernietiging en daarmee de privacy van uw gegevens.

Seagate zal de informatie op uw harde schijf met dezelfde vertrouwelijkheid beschermen als zij dat doet met haar eigen vertrouwelijke gegevens naar buiten toe.

=====

Voorwaarden

Als u uw harde schijf op laat sturen, geeft u D.S.D en Seagate toestemming om aan uw harde schijf te sleutelen en er testen op uit te voeren om uw data terug te halen.

D.S.D en Seagate kunnen niet garanderen dat onze pogingen resultaat op zullen leveren en dat bestanden weer beschikbaar komen.

De pogingen die worden ondernomen, kunnen zelfs extra schade aanrichten en verdere pogingen tot recovery onmogelijk maken.

Door het inleveren van de harde schijf en het betalen van het verschuldigde bedrag, verklaart u tevens de eigenaar te zijn van de data en D.S.D en Seagate te vrijwaren van welke claim of actie dan ook met betrekking tot de harde schijf of de data die op de schijf staat.

U dient D.S.D en Seagate te voorzien van volledige en correcte persoonsgegevens, waaronder ten minste vallen: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens.

=====

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die wij van u opslaan en die op uw harde schijf staan opgeslagen zullen vertrouwelijk door ons behandeld worden.

Hierop is de Wet Bescherming Persoonsregistratie van toepassing en D.S.D zal uw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen conform deze wet.

De door u te verstrekken gegevens hebben wij nodig voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

Uw persoonsgegevens zullen op een zodanige wijze worden verwerkt, dat uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd.

U kunt te allen tijde een overzicht vragen van uw persoonsgegevens die door D.S.D zijn opgeslagen.

=====

Klantenzorg

Wij vinden de service die wij u verlenen uiterst belangrijk.

Als u vragen hebt over onze dienst kunt u contact opnemen met Willem Wassink.

Zorg ervoor dat u uw persoonlijke gegevens bij de hand hebt zodat snel geholpen kunt worden. Indien wij niet aan uw verwachtingen voldoen en u ontevreden bent, willen wij dit graag van u vernemen. Voor meer informatie over kunt u contact opnemen met onze klantenservice Willem Wassink via 06 50 463 731 of w.wassink6@chello.nl

Op deze gehele overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.